Kan jeg skape meg selv frisk fra utbrenthet, eller er det kanskje ikke slik det fungerer? 

Etter å ha ignorert mine dypeste behov for å skape i mange år, ønsker jeg å undersøke om det er mulig å Bli frisk ved å ta på meg et prosjekt jeg kjenner at jeg virkelig brenner for? 

 

1 juni 2018

Da jeg begynte å forme tankene om å lage en blogg som skulle handle om å skape meg frisk fra utbrenthet var tidspunktet januar 2018, og jeg var sykemeldt. Planen var å kjøpe et gammelt hus, et oppussingsprosjekt der jeg virkelig skulle få utfolde meg i kreativitet og skaperkraft.

Jeg kunne ha skrevet jevnlig om opplevelsene jeg har hatt i månedene siden den gang, men fordi jeg ikke visste om dette huset ville bli mitt og om dette «kan jeg skape meg frisk-prosjektet» dermed ville bli noen realitet, følte jeg at det var det litt prematurt å begynne på skriveprosessen.

Jeg var, og er fremdeles heller ikke sikker på om jeg er klar for å dele opplevelsene mine med andre, og om det  jeg vil skrive om i det hele tatt ville ha noen interesse for noen.  Jeg kjenner at det er viktig å skrive om alle mine erfaringer i denne perioden for min egen del. Men, dersom jeg skal lage en blogg ønsker jeg jo også at så mange som mulig leser den og at jeg kan bidra til at andre får noen oppvåkninger eller gode opplevelser enten de gjenkjenner seg selv i noe av det jeg skriver, eller får noen nye idéer for sin egen del.

Jeg utfordres også på at en blogg krever at jeg tør å by på meg selv. Jeg, som mange andre, søker trygghet og foretar gjerne valg som fortoner seg som behagelige, sikre og ufarlige, men som forhåpentligvis samtidig kan føre meg videre – enten det gjelder karriere, relasjoner, egen utvikling eller mer praktiske situasjoner. Men, sånn fungerer ikke «utviklings-prinsippet» og på et tidspunkt innså jeg at trygge, sikre valg ikke kom til å føre meg noe sted hen. Jeg stod på stedet hvil, like sliten og desillusjonert. Tom og uten næring til behovet for ekspansjon og utvikling, aksepterte jeg at det var på tide å gi meg selv noen nye utfordringer. 

Dette er fryktelig skummelt for meg for jeg er ikke en person som normalt sett liker, søker eller har behov for oppmerksomhet. Jeg er redd for å ikke være god nok, redd for å ikke bli likt, redd for å skrive kjedelige innlegg som ingen gidder å lese, redd for at mange gidder å lese – rett og slett redd for å være i søkelyset.. Jeg trives best i situasjoner med få mennesker, så jeg lurer ofte selv på -  hva skal jeg da ut på INTERNETTET å gjøre? :-). 

Ja, noen venninner har «dyttet meg utpå» – de mener jeg har en historie å fortelle som andre kan ha glede av å lese.  Jeg er usikker, men jeg har et behov for å komme meg videre. Dette prosjektet har derfor sine egne drivere, det handler om å prøve noe nytt, tørre å utfordre meg selv, vise litt mot, være litt tøff og komme ut av mitt eget lille og altfor trange «skap». 

Samt, og ikke minst, prosjektets mål; ønske om å forandre en fastlåst livssituasjon og forske på idéen om at det er mulig å skape meg selv frisk ved å ta på meg et prosjekt jeg kjenner at jeg virkelig brenner for.

 
Å skape i tillit og flyt
Før jeg forteller om husprosjektet, vil jeg si litt om noen, for meg, viktige parametere å navigere etter for å klare å holde fokus i et landskap der veien er full av uforutsette svinger, hull og dumper. Jeg ønsker nemlig at dette prosjektet skal skapes i tillit og flyt. For meg har det vært viktig å ha TILLIT til at når jeg er på riktig vei, så vil jeg oppleve FLYT. Med FLYT mener jeg at ting legger seg til rette, ting løser seg uten å oppleve motstand.  Når jeg opplever motstand prøver jeg så godt jeg kan å slippe saken, ta et skritt tilbake, og la tingene få mulighet til løse seg selv. Det høres kanskje ut som en fallitterklæring – det å ikke kjempe videre, men jeg opplever faktisk at det fungerer – og sakene løser seg med et bedre resultat. Dersom motsatsen av å ha TILLIT er å oppleve FRYKT, er det ikke vanskelig å forstå at i frykt skapes det lite, bortsett fra mer motstand, og flere humper i veien.


Å ta beslutninger med følelsesmessig klarhet
Et annet parameter som jeg har lært er viktig for meg er at viktige beslutninger ikke tas på impuls, men når jeg opplever FØLESESMESSIG KLARHET.  KLARHET oppstår i det øyeblikket jeg bare VET svaret. Det er ofte etter en periode med usikkerhet der det ene svaret oppleves riktig den ene dagen, og et annet den neste.  Jeg tenker også at FØLELSESMESSIG KLARHET på en måte henger sammen med det å følge HJERTET, for hjertet lyver ikke og skaper ikke frykt.  Så her har jeg lært meg at tålmodighet er nøkkelen.  FØLELSESMESSIG KLARHET kommer ikke når du ber om det – det kommer etter det som oppleves som en utfordrende kaotisk periode der jeg har mange «stemmer» i hodet med vikarierende motiver.
 

Så, hva skal jeg skrive om?
Jeg kommer til å skrive om opplevelsene jeg har underveis i prosjektet.  Det kommer til å handle om både opplevelser med restaureringen av huset, men like mye mine personlige opplevelser og refleksjoner om de mønstrene jeg har og som har vært med på å gjøre meg syk, og som sikkert vil prege denne prosessen også.  Jeg kommer sikkert til å gjøre alle de samme "feilene" igjen og igjen for det er jo sånn jeg er.  Men, jeg vet også at om jeg ikke klarer å endre på dem, så kommer jeg heller ikke til å bli frisk.

Under menyvalget "Husprosjektet» forteller jeg litt mer om planene mine.